12. - 18. oktober- Internasjonal uke mot ubetalte lønninger

I desember 2019 vedtok International Workers 'Association (IWA-IAA) på sin kongress i Melbourne, Australia, å organisere en internasjonal uke mot ubetalt lønn. Seksjonene i IWA ble enige om å utføre forskjellige aktiviteter i løpet av 3. uke i oktober for å rette oppmerksomheten mot det utbredte fenomenet ubetalt lønn og for å vise hvilke verktøy vi kan bruke for å bekjempe det.

Dessverre, vi lever i et samfunn der vi blir tvunget til å selge arbeidskrafta vår til arbeidskjøperne hvis vi vil overleve. Vi gjør naturligvis ikke dette fordi vi vil gjøre arbeidskjøperne rikere og rikere, men fordi vi trenger penger til mat, bolig, utdanning, helsetjenester osv. Så når vi ikke får betalt for arbeidet, kan konsekvensene være dramatiske for oss og våre nærmeste. I løpet av denne internasjonale uka vil vi minne om at vi arbeidere har våre egne våpen for å beskytte oss mot arbeidsgiverne.

Vanligvis stoler folk bare på domstoler for å løse arbeidstvister. Det er forskjellige lover i forskjellige land. Og selv om det er viktig å kjenne dem, kan vi ikke stole på dem. Ofte gir de oss ikke nok beskyttelse. La oss forestille oss at du jobber uten kontrakt, hvordan vil du bevise at du jobbet for en bestemt arbeidsgiver og at de må betale deg? Og hvis du blir sparket, uten kontrakt, hvordan vil du få erstatning eller dagpenger hvis det er en slik rett i landet ditt? Og når du blir tvunget til å jobbe overtid og du ikke får betalt for det, har ikke du da arbeidet gratis? Hvis det i kontrakten din står at du er ufaglært arbeidskraft, men at du i arbeidet er en dyktig maskinoperatør, får du da betalt det som står i den tilsvarende tariffavtalen, hvis det i det hele tatt er en?

Og hvis du er kvinne og får mindre penger enn dine mannlige arbeidskamerater, selv om du gjør det samme arbeidet, er det ikke da en delvis ubetalt lønn? Hvis du er på slutten av læretida, og du jobber for en elendig lønn, selv om du gjør den samme jobben som dine mer erfarne arbeidskamerater, blir du da ikke lurt? Og når du er syk, men du ikke har rett til å få betalt, er det din feil? Du trenger ikke pengene når du er syk? Og hvis du blir sagt opp hver juni og du blir ansatt igjen i september, hvem betaler da ferien din? Hvis du bare finner midlertidige jobber i en uke i løpet av en måned, spiser ikke barna dine hver dag?

Lover er rett og slett ikke laget for å beskytte oss, men for å gjøre ting lettere for arbeidsgivere. Det er de som faktisk sponser lovene, ikke parlamentsmedlemmene. Derfor kjemper vi ikke for det som er lovlig, men bare for våre interesser. Og vi gjør det direkte overfor de som angriper oss og behandler oss som mennesker uten rettigheter. Selv om loven er på vår side, står vi oftest ikke for våre rettigheter fordi vi føler oss isolerte og frykter å miste alt. Vi føler oss isolerte fordi statene i samarbeid med fagforeningene under kontroll av politiske partier klarte å få oss til ikke å tro på selvorganisering og solidaritet for å forsvare oss.

Arbeidskjøpere foretrekker bare å forhandle med «profesjonelle» representanter for arbeiderne for å løse arbeidskonflikter. Det er fordi de vet at de kan kjøpe opp «profesjonelle» arbeiderrepresentanter, men de kan bare ikke kjøpe opp en gruppe arbeidere som på sine egne møter bestemmer hvordan de skal bekjempe sjefer. Hvis vi virkelig ønsker å beskytte våre interesser, må vi sosialisere kampen slik at hele samfunnet vet hva som får oss til å lide. På denne måten kan vi utvikle en følelse av solidaritet når vi innser at våre egne problemer er de som våre arbeidskamerater har.

Når de skylder en arbeidstaker lønn, må sjefer føle at de ikke står overfor et isolert individ, men et støttende «samfunn» som er villig til å bruke sine egne våpen. Vi skal ikke tro på dialog med arbeidsgivere for å forsvare oss. Vi bør ikke glemme at det er penger som alle arbeidsgivere bryr seg om, og den riktige måten å bekjempe dem på er å få dem til å miste fortjeneste. Og så, hvordan får vi arbeidsgivere til å tape penger? Ved å slutte å jobbe for dem, slutte å kjøpe det de selger og ødelegge infrastrukturen de trenger for å produsere og selge varer og tjenester. Med andre ord: streik, boikott og sabotasje. Dette er våre våpen.

Men ikke misforstå oss. Vi kjemper ikke for en “rettferdig” lønn, fordi den lønnsbaserte økonomien er basert på utnyttelse og nytte. Arbeidsgivere ansetter deg fordi de trenger deg for å tjene penger. Og de vil alltid betale deg en liten del av pengene du får dem til å tjene med arbeidet ditt. Den daglige kampen mot ubetalte lønninger er bare et direkte svar på et øyeblikkelig spørsmål.

Selv om vi bedømmer at det er en defensiv kamp, ​​er det en del av vår langsiktige kamp for dype endringer i samfunnet vi trenger for å forhindre at en liten del av befolkningen lever av resten. Og disse radikale endringene i samfunnet kaller vi sosial revolusjon. Lidelse er spredt over hele verden vi lever i. Og denne lidelsen er forårsaket av sosial, økonomisk, rase- og kjønnsulikhet. På toppen av det forårsaker kapitalistisk økonomi en klimakrise som ødelegger planeten. Dette er virkeligheten for tusenvis av millioner.

Problemet handler imidlertid ikke om en haug med grådige og onde individer. På den ene siden handler saken om en økonomi som ikke er orientert mot samfunnets behov: kapitalisme. På den annen side handler spørsmålet om hierarkier som er til stede i alle sosiale felt som deler oss kunstig og som er kilde til ulikhet og undertrykkelse. Og vi bør ikke glemme at staten alltid har vært en lojal alliert til kapitalismen og at den aldri vil være et instrument for sosial rettferdighet, selv om noen sosialister tror at staten vil gi oss likhet og frihet.

Hvis vi ønsker en annen verden, må vi bygge et nytt samfunn og en ny økonomi som er fokusert på folks behov i stedet for den nåværende som er fokusert på kapitalistenes behov. Og for å leve lykkelige og verdige liv og utvikle potensialene våre trenger vi ikke kapitalisme eller statene. Slik ser vi det. Hvis du ser det på samme måte, kan du kontakte nærmeste IAA-seksjon. La oss bygge noe sammen. Kampen mot ubetalte lønninger er bare en kamp blant en rekke kamper vi er involvert i og som vi vinner takket være direkte handling, solidaritet og gjensidig hjelp.

IAA- sekretariatet

Idioma: 

Tipo de contenido: