Správa o činnosti zväzu Priama akcia za rok 2022

pa's picture

Uplynulý rok bol dosť pestrý a náročný zároveň. Okrem viacerých problémov na pracoviskách sme sa pomerne intenzívne pripravovali na 28. kongres Medzinárodnej asociácie pracujúcich (MAP) v Španielsku. Podporili sme viacero aktivít na Slovensku aj v zahraničí, zapojili sme sa do finančných zbierok a postarali sme sa o prípravu Medzinárodného týždňa proti nevyplácaniu miezd. A to nebolo všetko. Viac sa dozvieš z tejto výročnej správy.

KAMPANE

„Problémy v práci?“

Na začiatku roka sme vydali článok o problémoch v jednej gastroprevádzke v Bardejove, kde zamestnávateľ odmietal vyplatiť mzdu pracovníčke. Spoločne sme o probléme diskutovali a nakoniec sa jej podarilo peniaze získať.

Poukázali sme na iné problémy bežné v gastre - sexistické správanie, sexuálne obťažovanie a využívanie ženského tela s cieľom dosiahnuť lepšie tržby vo VEGAN KIOSKu v Bratislave.

Venovali sme sa aj problému nevyplatených peňazí a požadovanie náhrady škody v gastroprevádzke, kde šéfka navyše odmietla pracovníčke preplatiť hodiny odpracované navyše. Objasnili sme možnosti, ako by sa dalo postupovať a pracovníčka sa rozhodla, že to ešte skúsi „po dobrom“. V tomto prípade mala šťastie a problém sa vyriešil.

Aj ďalší prípad sa týkal ženy pracujúcej v reštaurácii. Po ukončení pracovného pomeru jej majiteľ nezaplatil dohodnutú mzdu a spôsobil jej aj dlh v zdravotnej poisťovni. Problém zatiaľ nie je vyriešený.

Kontaktoval nás aj pracovník, ktorý bol prepustený z jazykovej školy bez výpovednej doby. Po našich doplňujúcich otázkach komunikácia zo strany pracovníka nepokračovala.

V ďalšom prípade sme riešili s dvoma pracovníčkami dlžnú mzdu po tom, ako podali trestné oznámenie, ktoré zjavne nikam neviedlo. Rozhodli sa však predsa len počkať s prípadnými spoločnými krokmi na to, ako dopadne vyšetrovania.

Pracovníčka v ďalšej gastroprevádzke v Bratislave nedostala tringelty k výplate aj napriek sľubu majiteľa. V našej komunikaciia sme ju povzbudzovali , aby vytrvala vo svojich požiadavkách , čo sa oplatilo a majiteľ všetko vyplatil.

Zhrnutie z týchto prípadov sme spísali v rámci Týždňa proti nevyplácaniu miezd tu: https://www.priamaakcia.sk/Gastro-firma-mi-nechce-vyplatit-tringelt-co-s-tym-Priklad-z-praxe.html

Okrem týchto problémov sa na nás obrátili ľudia aj s problémami skôr komunitného charakteru. V jednom prípade sme diskutovali o možnostiach, ako postupovať v susedskom spore, v druhom v prípade šikany na základnej škole.

Medzinárodný týždeň proti nevyplácaniu miezd

„Týždeň“ vyhlásila v roku 2019 Medzinárodná asociácia pracujúcich (MAP) s cieľom poukázať na fenomén nevyplácania miezd a možnosti boja pomocou anarchosyndikalistických metód. Od 10. do 16. októbra upozorňovali zväzy MAP na tento problém rôznymi spôsobmi. V uliciach Bratislavy a Košíc sa objavili naše nálepky a plagáty a na webstránke sme zverejnili text o prípadoch nevyplatených miezd, ktorým sme sa venovali za posledný rok. Informovali sme aj o podobných prípadoch v zahraničí a pripomenuli sme aj brožúru, v ktorej podrobne opisujeme, ako riešime problémy na pracoviskách. Zhrnutie medzinárodných aktivít počas Týždňa nájdeš tu: https://www.priamaakcia.sk/Sprava-o-Medzinarodnom-tyzdni-proti-nevyplacaniu-miezd-10--16-oktober-2022-.html

SOLIDÁRNE AKTIVITY

Odbory Kuriér v Rusku

Začiatkom augusta sme zverejnili výzvu k solidarite s odbormi Kuriér v Rusku a za prepustenie ich väzneného aktivistu Kirilla Ukrajinceva. Zatknutý bol v apríli za to, že na sociálnych sieťach vyzýval k mobilizácii proti porušovaniu pracovných práv v doručovateľských službách a taxislužbách. Hrozí mu až päť rokov väzenia za „zvolanie alebo účasť na nepovolenom zhromaždení viac ako dvakrát v priebehu 180 dní“.

Finančná podpora WSF z Pakistanu

Podpora aktivít Workers Solidarity Federation na pomoc ľuďom, ktorí prišli v dôsledku záplav a svoje domovy.
 
Finančná podpora Assembly na Ukrajine

Aj vďaka finančnému príspevku zväzu Priama akcia bolo možné pred prichádzajúcou zimou vyzbierať peniaze na projekt komunálneho vykurovania na predmestí Charkova.

Solidarita v spore CNT-AIT v Španielsku proti firme Carrozados Tecai

Zapojili sme sa do výzvy CNT-AIT Toledo a poslali protestné e-maily na podporu kamaráta prepusteného za odborové aktivity v spoločnosti Tecai.

AKTIVITY SÚVISIACE S KLIMATICKOU KRÍZOU

Pripravili a publikovali sme rozhovor so 14-ročnou žiačkou základnej školy o mobilizácií ku klimaštrajku na jej škole.

Zorganizovali sme kolektívne čítanie/diskutovanie knihy Hope Against Hope, ktorá sa venuje libertínsko-komunistickému pohľadu na klimatickú krízu.

Zapájali sme sa do činnosti pracovnej skupiny MAP, ktorá sa venovala anarchosyndikalistickému pohľadu na klimatickú krizu a pripravili sme niektoré výstupy do ďalšej diskusie na úrovni Kongresu MAP.

VOJNA NA UKRAJINE

Na vojnu sme reagovali podporou internacionalistických aktivít na Ukrajine a v Rusku a prekladmi vyjadrení, ktoré sa stavajú proti ukrajinského aj ruského štátu - text od CNT-AIT Španielsko, rozhovor s KRAS – MAP Rusko, rozhovor s anarchistickým kolektívom Assembly z Charkova.

DOMÁCE A MEDZINÁRODNÉ STRETNUTIA

Zjazd PA

V máji sa uskutočnilo celoorganizačné stretnutie PA, kde sme hodnotili rôzne aktivity s cieľom zlepšiť fungovanie a naplánovať ďalšie obdobie činnosti.

Kongres MAP

Zúčastnili sme sa na 28. kongrese Medzinárodnej asociácie pracujúcich v španielskom Alcoi, kde sa diskutovalo aj o niekoľkých bodoch, ktoré sme navrhli do agendy (týkali sa napríklad klimatickej krízy, stratégie pre rozvoj malých a začínajúcich anarchosyndikalistických organizácií, ale aj ďalších tém).

Otvorené stretnutia v Bratislave, Košiciach a Trnave

Po pandémii sme úspešne obnovili otvorené stretnutia s naším zväzom určené ľuďom, ktorí majú záujem o triedny prístup a chcú sa pripojiť k existujúcim aktivitám alebo prichádzajú s novými nápadmi (https://www.priamaakcia.sk/Sprava-z-otvorenych-stretnuti-v-Kosiciach-a-v-Bratislave.html a https://www.priamaakcia.sk/spravy/Otvorene-stretnutie-zvazu-Priama-akcia-v-Trnave-a-Bratislave-27-a-28-10-.html).

Kontakty s antiautoritárskymi kolektívmi v Bratislave

Zapojili sme aj do stretnutí, ktoré pomáhajú lepšie sa spoznať s ľuďmi v ostatných antiautoritárskych kolektívoch v Bratislave.

Neformálne akcie

Stretávali sme sa aj na oddychových akciách - zorganizovali sme dva turistické výlety a dve opekačky.

Prvý máj a grilovačka vo Viedni

Na 1. mája sme prijali pozvanie Viedenského zväzu pracujúcich (WAS) na piknik a účasť na prvomájovej demonštrácii. Viac na: https://www.priamaakcia.sk/Prvy-maj-vo-Viedni-s-ucastou-slovenskeho-a-rakuskeho-zvazu-MAP.html

Vo Viedni sme sa s WAS stretli aj auguste, a to na grilovačke.

ĎALŠIE AKTIVITY

Kontaktný dotazník

Vďaka dotazníku www.priamaakcia.sk/zapoj-sa sme nadviazali kontakt s viacerými ľuďmi a to aj v regiónoch, kde aktuálne nepôsobíme.

Kultúrne a vzdelávacie akcie

Naša členka bola hostkou v diskusii v Liptovskom Mikuláši venovanej problémom spojeným s organizovaním sa na pracoviskách, kde sa spoločne s ďalšími pozvanými podelila o skúsenosti z konkrétnych bojov na pracoviskách.

Zúčastnili sme sa sprievodných akciách antifašistického festivalu Povstanie pokračuje, na ktorom sme mali infostánok a pomohli aj s prípravou transparentu.

Demonštrácie

Zúčastnili sme sa na dvoch väčších protestoch v Bratislave. V prvom prípade išlo o protest proti chudobe organizovaný Konfederáciou odborových zväzov, ku ktorému sme pripravili leták a kritické stanovisko.

V druhom prípade išlo o protest po vražde dvoch ľudí z kvír komunity, počas ktorého sa hovorilo aj o systémových súvislostiach útlaku.

PLÁNY NA ROK 2023

Viac sa plánujeme zamerať na kampaň „Problémy v práci?“, ku ktorej chystáme úpravu propagačných materiálov.

Veríme, že aj v novom roku nadviažeme kontakty s ľuďmi v regiónoch tak, ako sa nám to darilo v posledných dvoch rokoch (aj vďaka krátkemu dotazníku na tomto odkaze: www.priamaakcia.sk/zapoj-sa).

Čakajú nás oslavy 100. výročia vzniku MAP, s čím budú spojených niekoľko interných aj verejných akcií. Hlavné podujatia s medzinárodnou účasťou sa uskutočnia v Bratislave (4.3., FB)Košiciach (1.4., FB), no nebudú jediné a veľa bude závisieť aj od záujmu ľudí v ďalších regiónoch Slovenska.

Budeme pokračovať v otvorených stretnutiach, uskutočnia sa praktické workshopy, čaká nás veľa práce v pracovnej skupine MAP venovanej klimatickej kríze, no nevynecháme ani kolektívne čítanie zaujímavých publikácií a plánujeme aj ďalšie neformálne stretnutia.

Language: 

Section: 

Content type: