Podujatia MAP v Hongkongu a na Taiwane s účasťou zväzu Priama akcia

pa's picture

Počas prvých augustových týždňov sa v Hongkongu a v taiwanskom Tchaj-peji konali prezentácie a diskusie o anarchosyndikalizme, ktoré boli výsledkom spolupráce Medzinárodnej asociácie pracujúcich (MAP) a miestnych aktivistov. Niektoré sekcie MAP vyslali svojich delegátov, iné využili možnosť videokonferencií. Okrem anarchosyndikalistických princípov sa hovorilo aj o histórii a fungovaní MAP a organizovaní sa v praxi. Členovia sekcií spomenuli aj množstvo príkladov úspešných priamych akcií.

Prezentujúci priblížili okolnosti konkrétnych kampaní – od masových protestov v Brazílii cez družstvá v Španielsku až po hnutie nájomníkov v Poľsku. Priama akcia hovorila o najdôležitejších fázach svojho vývoja, pričom v diskusiách najviac rezonovala téma štafetového štrajku v školstve v roku 2012, otázka vplyvu subkultúr na organizovanie sa a naša aktivita s názvom Problémy v práci?

Po každej prezentácii nasledovala diskusia, čo prispelo k výmene skúseností a lepšiemu spoznaniu situácie nielen v krajinách, kde pôsobia sekcie MAP, ale aj v Ázii. Okrem prezentácií sa uskutočnili aj samostatné stretnutia venované špecifickým témam, napríklad skúsenostiam z boja proti gentrifikácii (nákup nehnuteľností a následné vytláčanie chudobnejších vrstiev obyvateľstva z určitých mestských štvrtí zvyšovaním nájomného, cien bytov a domov a pod.), do ktorých sa zapájajú niektorí aktivisti z Hongkongu.

Miestni organizátori hodnotia podujatia pozitívne a radi by pokračovali v dialógu. Nasledovať by mali publikácie určené pre ľudí v regióne.

Language: 

Section: 

Content type: