INTERNASJONAL SOLIDARITET MOT SOSIAL DUMPING!

Internasjonale Arbeiderassosiasjon (I.A.A.) organiserer Aksjonsdager den 29. og 30. april og 1. mai 2013!
Ryanair+ Norwegian + SAS+ Lufthansa+ Iberia.?

Mens krisa i verdensøkonomien utvikler seg, går kapitalen verden over til frontalangrep mot ”velferdsordninger” som pensjoner og faglige rettigheter. Denne utviklinga foregår på mange felt og det er all grunn til å være opptatt av situasjonen i luftfartssektoren: Vi nevner nedskjæringene og oppsigelsene i SAS, Norwegian som truer med å flagge ut hele, eller deler av selskapet til Irland (eller et annet land) og streikene i Lufthansa som er mot at selskapet skal bli et lavprisselskap.

I tillegg skal det spanske Iberia si opp hele 3807 ansatte, kutte lønningene med 20-40% og det skal innføres færre feriedager for å gjøre selskapet attraktivt for salg. Vår søster organisasjon CNT-AIT har en klubb i Iberia og NSF-IAA støtter arbeidernes kamp. Bak alle disse endringene “spøker” Ryanair, ved at de andre selskapene skal ta opp konkur-ransen ved å dumpe lønninger og sosiale ordninger.

Dette er egentlig ikke noe nytt: Norsk Internasjonal Skipsregister (NIS) ble opprettet i 1987 og selv om det ble sagt at det var å sikre at norskeide skip ble registrert under norsk flagg, ble det ved etableringen av NIS åpnet for bruk av utenlandsk mannskap på hjemlandets lønnsvilkår. Ja skip ble beholdt under norsk flagg, mens lønninger og sosiale forhold ble dumpet. Vi ser nå at arbeidsgivere presser på for å innføre liknende forhold i luftfarten, og hva blir de neste bransjene?

Kampene må både være lokale, regionale og internasjonale, og den anarkosyndikalistiske Internasjonalen (IAA) både støtter kamper og arrangerer Aksjonsdager mot kapitalistiske innstrammingstiltak, utbytting og undertrykkelse! Vi støtter også solidaritetsaksjonene som IAA har, og benytter anledningen til å opplyse om at Alstom Wind i Spania skal si opp 373 ansatte. Klubben til CNT.AIT på fabrikken i Zamora ber om solidaritet og Alstom har også avdelinger i Norge!

For Internasjonal Solidaritet!

Language: 

Section: 

Content type: