1887-2012 1: Mai - 125 år siden Haymarket martyrene ble hengt

Det er i år 125 år siden Haymarket martyrene ble hengt i Chicago. De stod i spissen for kampen for 8-timersdagen i 1886, og 8 anarkister ble urettmessig beskyldt for å ha kastet en bombe på et massemøte. 4 av dem ble hengt i 1887 og en døde i fengsel. De er senere blitt symbolet for 1. mai og det er til minne om disse anarkistene vi demonstrerer på arbeiderklassens internasjonale kampdag!

Vi håper at det blir klarere for stadig flere at det er staten og kapitalen som dikterer vilkårene og at dette ikke kan fortsette. Den kapitalistiske krisa kaster sminka og gjør det klart: Vi lever i et økonomisk diktatur som har en demokratisk fasade. De eksisterende, korporative fagbevegelsene er serviceorganisasjoner står på ryggen vår istedenfor som støtte i ryggen, og vi trenger en fri og kjempede fagbevegelse!

Arbeidernes frigjøring må være arbeidernes eget verk! Anarkosyndikalistene tar dette alvorlig og forkaster alle politiske partier. Selv ikke den frieste stemmeretten kan oppheve den økonomiske utbyttingen. Lover og bindende overenskomster (fredsplikt) hemmer fri, faglig aktivitet. Kampen kan bare føres av arbeiderne selv ved direkte, solidariske aksjoner.

Staten med sin autoritære oppbygning, kan ikke forvalte økonomien i tråd med arbeiderens interesser, det kan bare arbeiderne selv. Vi arbeider for et reelt demokrati, gjennom det direkte arbeiderstyret!

For en fri og kjempende fagbevegelse!

Kontakt:
Norsk Syndikalistisk Forbund- IAA
Postboks 1977,
0121 Oslo
Norge
E-post: nsf_iaa@hotmail.com

Language: 

Section: 

Content type: